Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie tvorené spoločníkmi:

Obec Voderady – 58% – v zastúpení Ing. Anita Gajarská
Obec Pavlice – 22% – v zastúpení Ing. arch. Daniela Maják Cedulová
Obec Slovenská Nová Ves – 20% – v zastúpení Mgr. Jana Košíková

Konateľ spoločnosti

Ivan Zrnčík

Dozorná rada

Eva Lulkovičová (SNV) – člen dozornej rady
Marek Šuran – člen dozornej rady
Krajčovič Marek (Voderady) – člen dozornej rady
Karol Sedlák (Voderady) – člen dozornej rady
Tibor Bilčík (Voderady) – člen dozornej rady

Odborný garant

RNDr. Peter Vyskočil

Výkonné vedenie

Ivan Zrnčík – konateľ spoločnosti
Ing. Jana Brandoburová – Účtovníctvo a fakturácia

Top