Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie tvorené spoločníkmi:

Obec Voderady – 58% – v zastúpení Ing. Anita Gajarská
Obec Pavlice – 22% – v zastúpení Ivana Stachová
Obec Slovenská Nová Ves – 20% – v zastúpení Andrej Kusý

Konateľ spoločnosti

Ivan Zrnčík

Dozorná rada

Ing. Jozefína Bočková (Pavlice) – člen dozornej rady
Viliam Benkovský (Voderady) – člen dozornej rady
Jozef Košík (Voderady) – člen dozornej rady
Mgr. Marek Dubovský (Voderady) – člen dozornej rady
Viliam Benkovský (SNV) – člen dozornej rady

Odborný garant

RNDr. Peter Vyskočil

Výkonné vedenie

Ivan Zrnčík – konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melasová – Účtovníctvo a fakturácia

Top