Hlásenie stavu vodomeru

Meno a priezvisko: *

Adresa OM (ulica): *

Obec: *

Telefón: *

Váš e-mail:

Stav vodomeru: *

Váš priložený súbor: *
Hlásenie prostredníctvom e–mailu

Stav Vášho vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom e – mailu na našu adresu:

mavos@mavos.sk

Vzor e –mailu:

Peter Novák – Nováková, Voderady 1, Voderady , stav 100 m3,

 

Hlásenie prostredníctvom SMS správy

Stav Vášho vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom SMS správy na telefónne číslo:

0907 359 538 / 0911 655 908

Vzor SMS správy:

Peter Novák – Nováková, Voderady 1, Voderady , stav 100 m3,

 

Hlásenie prostredníctvom telefónu

Stav vodomeru môžete nahlásiť prostredníctvom telefónu na telefónnom čísle 0907 359 538, v pracovných dňoch od 8:00 – 15:00 hod.

Pred volaním si  prosím  pripravte potrebné údaje o odbernom mieste. Uľahčíte a urýchlite tým vzájomnú komunikáciu.

 

Hlásenie prostredníctvom odpočtovej kartičky zanechanej odpočtárom

V prípade, že pri plánovanom odpočte spotreby vody nebol nikto prítomný na adrese odberného miesta, zanechajú pracovníci vykonávajúci odpočet v schránke odpočtovú kartičku s dátumom odberu, adresou, stavom vodomeru.

Odpočtovú kartičku si môžete vytlačiť v prílohe (Formuláre na stiahnutie- Odpočtová kartička).

Odpočtovú kartičku môžete zaslať na našu korešpondenčnú adresu: MAVOS, s. r. o., Voderady 262, 919 42 Voderady, prípadne stav nahlásiť jedným z vyššie uvedených spôsobov.

 

V prípade, že stav nebude nahlásený do 5 dní, prebehne fakturácia podľa priemernej spotreby v predchádzajúcom období.  

Top