Koronavírus Oznam

MAVOS, spol. s. r. o., 919 42 Voderady 262

OZNAM

Vážený občania,


Mavos vodárenská spoločnosť Vás informuje, že v mesiaci jún budú naši pracovníci realizovať odpočet meradiel na všetkých odberných miestach.
Ak vás v súvislosti s pretrvávajúcimi bezpečnostnými opatreniami v čase šírenia nákazy COVID19, alebo neprítomnosti v čase konania odpočtu nezastihnú, zanechajú Vám odpočtovú kartičku.
Prosíme Vás o nahlásenie stavu meradla v lehote do 5 pracovných dní, podľa inštrukcii na kartičke.
Odpočet bude vykonaný pre účely vystavenia vyúčtovacích faktúr za predchádzajúce obdobie.

 

Ďakujeme za pochopenie

Top