Výmena vodomerov

MAVOS, spol. s. r. o., 919 42 Voderady 262

 

OZNAM

 

Vážený občania,


Vodárenská spoločnosť MAVOS, s.r.o. Vám oznamuje, že v čase od 1.3.2020 do 30.6.2020 bude vykonávať výmenu vodomerov v obci Pavlice. Z uvedeného dôvodu prosíme užívateľov vodovodných prípojok o súčinnosť spojenú s prístupnením odberného miesta.
Zároveň oznamujeme že v prípade podozrenia na nelegálny odber vody bude vykonaná kamerová skúška na odhalenie neoprávneného odberu.
Z uvedeného dôvodu spoločnosť MAVOS s.r.o., na uvedené obdobie vyhlasuje generálny pardon“ pre nemerané prípojky do domácnosti. Občania, ktorí majú podozrenie že sú napojení na verejný vodovod pred vodomerom, by mali kontaktovať uvedenú spoločnosť, aby si dohodli podmienky odstránenia nelegálneho odberu. V tomto prípade Vodárenská spoločnosť nebude voči nim uplatňovať náhradu škody a ani zmluvnú pokutu.
V prípade zistenia a neohlásenia o neoprávnenom napojení na Verejný vodovod hrozí občanom pokuta a náhrada škody v zmysle platného cenníka spoločnosti a trestného oznámenia v súvislosti s krádežou

 

Ďakujeme za pochopenie

Top