24h poruchová služba

Dispečing / Hlásenie porúch

Poruchu alebo daný problém je možné nahlásiť prostredníctvom telefónu na telefónnom čísle:  0911 284 507, kde sú Vám k dispozícii 24 h denne naši technickí pracovníci.

Pred volaním si prosím pripravte potrebné údaje o odbernom mieste. Uľahčíte a urýchlite tým vzájomnú komunikáciu.

Top