Sezónne pozastavenie prác na verejnom vodovode

MAVOS, spol. s r. o., 919 42 Voderady 262

OZNAM

SEZÓNNE POZASTAVENIE PRÁC NA VEREJNOM VODOVODE

Spoločnosť Mavos s.r.o. Vám oznamuje, že zimnom období od 6.12.2021 do 20.3.2022 je realizácia nových a rekonštrukcia pôvodných vodovodných prípojok z dôvodu nevhodných klimatických podmienok (nízka teplota, sneženie ….), pozastavená. Pozastavenie prác sa týka aj výstavby a realizácie nových verejných vodovodov.

Žiadosti o realizáciu rekonštrukciu vodovodných prípojok budú vybavované až po zlepšení klimatických podmienok v poradí v akom boli doručené do spoločnosti MAVOS s.r.o..

 

Pozastavenie prác sa netýka pri riešení neodkladných porúch na verejnom vodovode

Top